SE*KobbaCat's Gandalf

31.12.2019

Gandalf är hane, svarttigre (MCO n23) som har flyttat